Công cụ Trình tạo mã màu trực tuyến cho blogspot đơn giản nhất

Nhấp vào bất kỳ màu nào để thay đổi nó!
để triển khai trong css của bạn, hãy đặt "#" trước mã cũ #FFFFFF